Nghệ nhân Mỹ

Chất lượng được gia công tại Mỹ

Bước vào cơ sở hiện đại của chúng tôi ở Minnesota là chứng kiến ​​một điều kỳ diệu: Đó là nơi khoa học gặp gỡ thủ công, nơi đam mê gặp gỡ chuyên môn và nơi cam kết của những người lao động Mỹ đáp ứng di sản của gia đình tự hào. Khi chúng tôi nói bề mặt thạch anh Cambria là của người Mỹ và thuộc sở hữu của gia đình, đây là ý của chúng tôi. Từ sản xuất tấm sàn đến lắp đặt trên mặt bàn, mọi giao dịch mua của Cambria đều đầu tư hơn 95% chi phí vào nền kinh tế Hoa Kỳ.

Cambria-quartz-countertops

PROUDLY MADE IN AMERICA

Our surfaces reflect deep American values such as hard work, trust, teamwork, integrity, and innovation. The video below celebrates those values.

Zalo Button
0973492933